ESPAÑA EN EUROPA

Felipe González (Entrevista con Jorge Semprún)